budowa

Jakie obiekty możemy wybudować na zgłoszenie?

Zgłoszenie jest procedurą łatwiejszą do przeprowadzenia niż pozwolenie na budowę. Nie potrzebujemy projektu od projektanta, a wszystkie dokumenty, takie jak rysunki czy opis przygotowujemy samodzielnie, co znacznie ogranicza koszty całego projektu. Sami też jesteśmy odpowiedzialni za zarządzanie budową takich obiektów oraz ewentualne zarządzanie usterkami. Zamiar budowy zgłaszamy w urzędzie, w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta, w zależności od tego, gdzie naszą budowę będziemy realizować. W przypadku miast na prawach powiatu organ ma 21 dni na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia, ewentualnie na wezwanie do usunięcia braków we wniosku. Jeśli tego nie zrobi możemy rozpocząć budowę na podstawie zgłoszenia. Możemy budować wolnostojące parterowe budynki gospodarcze, garaże czy też przydomowe ganki. Możemy również w tym trybie zalegalizować ogrody zimowe, jeśli ich powierzchnia zabudowy nie przekracza 35 metrów kwadratowych i takich obiektów na działce będzie nie więcej niż 2 na każde 500 metrów kwadratowych powierzchni działki. Na zgłoszenie możemy wybudować również wolnostojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej służące do okresowego wypoczynku. Takie budynki również powinny mieć powierzchnię zabudowy do 35 metrów kwadratowych. Liczba takich obiektów na działce nie może przekroczyć jednego na każde 500 metrów kwadratowych powierzchni działki. Na zgłoszenie można budować także tymczasowe obiekty budowlane, które będą nie połączone trwale z gruntem i zostaną rozebrane lub przeniesione w inne miejsce przed upływem 180 dni od rozpoczęcia budowy wskazanego w zgłoszeniu. Wymienione wyżej obiekty można budować na zgłoszenie jeśli zostaną spełnione wszystkie wymagania wskazane przy każdym obiekcie. Niespełnienie któregokolwiek z nich będzie wiązało się z koniecznością uzyskania dodatkowych pozwoleń.