Elektrostymulator tensObecność nowych zmian radiologicznych

Obecność nowych zmian radiologicznych

by
Obecność nowych zmian radiologicznych

Obecność nowych zmian radiologicznych

Obecność nowych zmian radiologicznych wskazujących na postępujący naciek zapalny, pojawienie się wysięku w jamie opłucnej lub tworzenie się jam oraz:

– pojawienie się ropnej plwociny lub zmiana jej charakteru,

– wyizolowanie drobnoustrojów z krwi

– wyizolowanie drobnoustrojów z wydzieliny uzyskanej w wyniku: o aspiratu z tchawicy o szczoteczkowania oskrzelowego o biopsji ściany oskrzela lub tkanki płucnej

– wyizolowanie wirusa lub antygenu wirusa z wydzieliny z dróg oddechowych

– znamienny wzrost miana przeciwciał w klasie IgM lub czterokrotny wzrost miana w klasie IgG w stosunku do diagnozowanego patogenu

– histologiczne potwierdzenie cech zapalenia płuc

– konieczność intensywnego leczenia (8),

– czas trwania znieczulenia w czasie zabiegu operacyjnego, szczególnie ponad 3-5 godzin, co w znacznym stopniu zaburza fizjologiczne mecha-nizmy oczyszczania (3),

– rodzaj zabiegu operacyjnego, a szczególnie zabiegi prowadzone w obrę-bie klatki piersiowej (operacje na tkance płucnej i zabiegi kardiochirur-giczne) (4),

– czas trwania sztucznego oddychania i sam fakt intubacji ma szczególne znaczenie ze względu na możliwość zakażenia florą bakteryjną z nosogardła (aspiracja treści z przewodu pokarmowego) (6),

– czas trwania unieruchomienia i pozycję leżącą chorego, które w znacznym stopniu ograniczają czynności oddechowe i mogą prowadzić do niewydolności oddechowej w wyniku zmian zapalnych lub zatorowo-zakrzepowych

– walkę z bólem, a zwłaszcza stosowanie dużych dawek leków narkotycz-nych, co prowadzi do depresji ośrodka oddechowego, wpływając zna-miennie na przebieg choroby i powstawanie powikłań (6).

Wczesne ustalenie czynnika przyczynowego ma istotne znaczenie dla wdro-żenia celowanej antybiotykoterapii. Dostarczony materiał z tkanki płucnej stanowi cenne źródło informacji. Główne patogeny bakteryjne przedstawiono w tabeli 3.

Obecność nowych zmian radiologicznych
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Back to Top