Legionella

by
Legionella

Legionella

Bakteria wytwarza różne, działające zewnątrzkomórkowo hemolizyny, es-terazy, fosfatazy, aminopeptydazy, endonukleazy i metaloproteazy, przy czym żaden z tych enzymów nie jest związany z jej wirulencją (12).

Występowanie. Legionella spotykana jest w środowisku wodnego, ciepłego aerozolu. Najlepszym tego przykładem jest właśnie instalacja klimatyzacyjna, jak w przypadku źródła zakażenia uczestników zjazdu Legionu Amerykańskiego w Filadelfii. Jej obecność wykrywa się także w respiratorach i inhalatorach, gdzie w dogodnym klimacie jej namnażanie jest ponad 15 razy szybsze niż w warunkach standardowych. Optymalna temperatura dla jej szybkiego wzrostu to zakres od 4-0 do 45°C, ale przeżywa także w temperaturze od -0 do 63°C. Ponieważ toleruje doskonale obecność chloru, staje się źródłem zanieczyszczenia zbiorników wody przeznaczonej do spożycia (12). Podkreśla się także możliwość szybkiego wzrostu bakterii w instalacjach wykonanych z tworzyw sztucznych (9).

Zachorowania odnotowuje się na całym świecie, mają one postać epidemii. Poja-wiają się sezonowo – późnym latem i wczesną jesienią. Bakterie te są odpowie-dzialne za wywołanie od 1 do 16 % przypadków pozaszpitalnego i blisko 5-0 % wewnątrzszpitalnych zapaleń płuc (3, 5,12).

Dotychczas chorobę rozpoznano w wielu krajach świata, a w Europie w W. Brytanii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Norwegii i Austrii, a także na Węgrzech, NRD i w Czechosłowacji. W Polsce w 1994 roku obecność przeciwciał przeciwko Legionella stwierdzono w 8 przypadkach ostrego zakażenia układu oddechowego (8). Ostatnio opisano przypadek ciężkiego zapalenia płuc spowodowanego zakażeniem wywołanym przez Legionella pneumophila, ale diagnozowanego poza granicami kraju z powodu braku możliwości wykonania badań (2). Na szczęście sytuaq’a ulega istotnej zmianie i możliwości tego typu diagnostyki pojawiły się w kilku ośrodkach w Polsce.

Legionella
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Back to Top