Posts created by admin

Posts created by admin

 • Materiał z tkanki płucnej Read more >

  Materiał z tkanki płucnej

  Rozpoznanie choroby możliwe jest na podstawie badania materiału z tkanki płuc-nej lub płynu z jamy opłucnej, hodowli materiału z wydzieliny oskrzelowej i te-stów serologicznych. Materiał z tkanki płucnej lub płyn z jamy opłucnej poddawany barwieniu metodą Grama może sugerować obecność Legionella, jako małe, pleomorficz- ne Gram-ujemne pałeczki. ° Hodowla materiału z wydzieliny oskrzelowej lub z […]

 • Materiał z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego Read more >

  Materiał z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego

  Materiał z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego próbowano wykorzystać, jako pozbawiony zanieczyszczenia florą bakteryjną z górnych dróg oddechowych. Nie stety i w tych przypadkach nie potrafiono rozwiązać problemu identyfikacji bakterii kolonizujących drogi oddechowe. Próbą wyeliminowania tego czynnika było wprowadzenie ilościowych określeń bakterii obecnych w drogach oddechowych. Przyjęto, że zakażenie można odróżnić od kolonizacji, określając liczbę bakterii tworzących kolonie […]

 • Legionella pneumophila Read more >

  Legionella pneumophila

  Legionella pneumophila (9,11,13) jest tlenową pałeczką Gram-ujemną. Bytuje w zbior-nikach i systemach wodnych oraz urządzeniach klimatyzacyjnych. Zakażenie następuje drogą wziewną. Okres wylęgania trwa od 1 do 1-0 dni. Częściej występują zachorowania sporadyczne, ale choroba może występować również epidemicznie w hotelach i szpitalach. Może mieć różnorodny przebieg – od łagodnego, ustępującego po 7-1-0 dniach, objawiającego się […]

 • Legionella Read more >

  Legionella

  Bakteria wytwarza różne, działające zewnątrzkomórkowo hemolizyny, es-terazy, fosfatazy, aminopeptydazy, endonukleazy i metaloproteazy, przy czym żaden z tych enzymów nie jest związany z jej wirulencją (12). Występowanie. Legionella spotykana jest w środowisku wodnego, ciepłego aerozolu. Najlepszym tego przykładem jest właśnie instalacja klimatyzacyjna, jak w przypadku źródła zakażenia uczestników zjazdu Legionu Amerykańskiego w Filadelfii. Jej obecność wykrywa […]

 • Leczenie sekwencyjne pozaszpitalnych zapaleń płuc Read more >

  Leczenie sekwencyjne pozaszpitalnych zapaleń płuc

  Coraz częściej w terapii zakażeń różnych narządów i układów stosuje się sposób leczenia określany jako leczenie sekwencyjne. Leczenie rozpoczyna się antybioty-kiem lub chemioterapeutykiem w postaci pozajelitowej (choć czasem podawa-nym również dożylnie lub domięśniowo). Po stwierdzeniu objawów świadczą-cych o skuteczności prowadzonej terapii (zwykle po 48-72 godzinach) leczenie kontynuuje się lekiem w postaci doustnej (4, 9). Najlepiej, […]

 • Leczenie hormonalne Read more >

  Leczenie hormonalne

  Ważne miejsce w onkologii zajmuje leczenie hormonalne i coraz częściej – immunoterapia. Zastosowanie hormonów w le-czeniu raka wynika z obserwacji, że wzrost niektórych nowotworów zależy od stanu hormonalnego organizmu. Stosuje się nie tylko podawanie leków hormonalnych, ale czasami usuwa się gruczoł dokrewny (np. usunięcie jajników w pewnych postaciach raka gruczołu piersiowego lub usunięcie jąder w […]

Back to Top